อัตราห้องพัก

ประเภทห้องพัก

หมายเลขห้อง อัตราห้องพัก (บาท)
ม.ค. - ก.พ. มี.ค. - ก.ย. ต.ค. - ธ.ค.
1, 2, 3
6/1, 6/2
7, 8, 9,10
15, 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
k1, k2, k3, k4


2,000


1,000


2,000
4, 5, 12, 14 2,500 1,500 2,500
11 3,000 2,000 3,000
เต้นท์โดม จำนวน 29 หลัง
D1 ถึง D29
2,000 1,000 2,000
วันศุกร์, เสาร์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เพิ่มห้องล่ะ - 500 -
ที่นอนเสริมท่านล่ะ 200

*ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า แต่มีร้านอาหารบริการ

**อัตราห้องพักใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563


ประเภทเต้นท์นอน

จำนวนผู้เข้าพักเต้นท์ ช่วงเดือน ก.พ. - พ.ย. ช่วงเดือน ธ.ค. - ม.ค.
พัก 2 ท่าน 500 บาท 700 บาท
พัก 3 ท่าน 600 บาท 700 บาท
พัก 4 ท่าน 800 บาท 800 บาท

*ในเต้นท์จะมีเบาะนอน หมอน ผ้าห่ม พนักงานกางเต้นท์ไว้ให้เรียบร้อย


พื้นที่กางเต้นท์

นำเต้นท์มากางเองได้ ท่านล่ะ 150 บาท
*ไม่มีชุดเครื่องนอนให้เช่า


จองห้องพัก

จองห้องพัก....Click