อัตราห้องพัก

ประเภทห้องพัก

หมายเลขห้อง ช่วงเดือน มี.ค. - ก.ย. ช่วงเดือน ต.ค. - ก.พ.
1, 2, 3
6/1, 6/2
7, 8, 9,10
15, 16
k1, k2, k3, k4


1,000 บาท


1,500 บาท
4, 5, 12, 14 1,500 บาท 2,000 บาท
11 2,000 บาท 3,000 บาท
ที่นอนเสริมท่านล่ะ 200 บาท

*ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า แต่มีร้านอาหารบริการ


ประเภทเต้นท์นอน

จำนวนผู้เข้าพักเต้นท์ ช่วงเดือน ก.พ. - พ.ย. ช่วงเดือน ธ.ค. - ม.ค.
พัก 2 ท่าน 500 บาท 700 บาท
พัก 3 ท่าน 600 บาท 700 บาท
พัก 4 ท่าน 800 บาท 800 บาท

*ในเต้นท์จะมีเบาะนอน หมอน ผ้าห่ม พนักงานกางเต้นท์ไว้ให้เรียบร้อย


พื้นที่กางเต้นท์

นำเต้นท์มากางเองได้ ท่านล่ะ 150 บาท
*ไม่มีชุดเครื่องนอนให้เช่า